Dofinansowania

Nasze działania, w tym budowa Hubu Kultury, możliwe są dzięki pomocy finansowej, jaką otrzymujemy od instytucji wspierających kulturę.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Zadanie sfinansowano ze środków NIW-CRSO
Wykonanie i montaż urządzenia do kompensacji energii biernej w tworzonym Hubie Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

„Filmowa Uroda Miasta – po polsku i ukraińsku” Mануфактура Мультиків / Manufaktura Bajek / Festiwal My z Wami, Wy z Nami