Działamy na rzecz rozwoju kultury poprzez wspieranie jej twórców, polepszanie dostępu do jej dóbr i edukację jej odbiorców.

Wspieramy twórców kultury

Działamy na rzecz inicjowania działalności artystycznej i kulturalnej oraz integracji środowiska, powołujemy programy dla artystów, promujemy podnoszenie kwalifikacji, organizujemy prezentacje twórczości.

Anna Kaznodziej
Anna Kaznodziej

Polepszamy dostęp do kultury

Organizujemy, wspieramy i promujemy liczne wydarzenia i inicjatywy kulturalne, archiwizujemy efekty działalności artystycznej, pomagamy osobom wykluczonym w dostępie do kultury i sztuki.

Edukujemy odbiorców kultury

Wspólnie z ludźmi sztuki i specjalistami od edukacji organizujemy i wspieramy działania pobudzające świadomość kulturalną dzieci i młodzieży. Promujemy ideę wolontariatu, uświadamiamy potrzebę ochrony dóbr dziedzictwa kultury i sztuki.

Działamy w kultowym miejscu

Kino Charlie to wyjątkowe i kultowe miejsce na mapie Łodzi. Od 30 lat kształtuje gusta fanów kina i innych dziedzin kultury i sztuki. Za swą działalność otrzymało wiele nagród i stało się tematem pracy magisterskiej.